polish language labs

SPAĆ

[długo; krótko; dobrze, źle; całą noc, cały dzień; smacznie; do 12.00 - ej]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. śpię
2. śpisz
3. on/ ona/ ono śpi

1. ---------------
2. (nie) śpij!
3. niech pan/ pani (nie) śpi!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. śpimy
2. śpicie
3. oni/ one śpią

1. (nie) śpijmy!
2. (nie) śpijcie!
2. niech państwo (nie) śpią!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. spałem/ -łam
2. spałeś/ - łaś
3. on spał
    ona spała
    ono spało

1. będę spał/ - a
2. będziesz spał/ - a
3. on będzie spał
    ona będzie spała
    ono będzie spało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +  spać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. spaliśmy/ - łyśmy
2. spaliście/ - łyście
3. oni spali
    one spały

1. będziemy spali/ - ły
2. będziecie spali/ - ły
3. oni będą spali
    one będą spały