polish language labs

SPADAĆ - SPAŚĆ

[ze schodów, z drzewa, z księżyca(idiom!) + gen.; kurs euro, dochody, ceny, poziom cukru we krwi + acc; odejść, wychodzić = slang!]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. spadam
2. spadasz
3. on/ona/ ono spada

1. spadłem/ - łam
2. spadłeś/ - łaś
3. on spadł
   ona spadła
   ono spadło

1. spadnę
2. spadniesz
3. on/ ona/ ono spadnie

1. -------------
2. spadaj! (slang)
3. niech on/ ona spada!  
                         (slang)

P
L
U
R
A
L

1. spadamy
2. spadacie
3. oni/ one spadają

1. spadliśmy/ - łyśmy
2. spadliście/ - łyście
3. oni spadli
    one spadły

1. spadniemy
2. spadniecie
3. oni/ one spadną

1. spadajmy!(slang)
2. spadajcie!(slang)
3. niech oni/ one spadają!
                                 (slang)

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. spadałem/ - łam
2. spadałeś/ - łaś
3. on spadał
    ona spadała
    ono spadało

1. będę spadał/ - ła
2. będziesz spadał/ - ła
3. on będzie spadał
   ona będzie spadała
   on będzie spadało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będę  
  + spadać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. spadaliśmy/ - łyśmy
2. spadaliście/ - łyście
3. oni spadali
   one spadały

1. będziemy spadali/ - ły
2. będziecie spadali/ - ły
3. oni będą spadali
   one będą spadały