polish language labs

STARAĆ - POSTARAĆ SIĘ

[coś zrobić, zdążyć, napisać, przygotować, wysłać, + inf.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. staram się

2. starasz się

3. on/ ona/ ono stara się

1. postarałem/ -łam się

2. postarałeś/ -łaś się

3. on postarał się

    ona postarała się

    ono postarało się

1. postaram się

2. postarasz się

3. on/ ona/ ono postara się

1. --------------

2. postaraj się!

3. niech pan/ pani się postara!

1. ---------------

2. (nie) staraj się!

3. niech pan/ pani się (nie) stara!

P
L
U
R
A
L

1. staramy się

2. staracie się

3. oni/ one starają się

1. postaraliśmy/ -łyśmy się

2. postaraliśmy/ -łyście się

3. oni postarali się

    one postarałały się

1. postaramy się

2. postaracie się

3. oni/ one postarają się

1. postarajmy się!

2. postarajcie się!

3. niech państwo się postarają!

1. (nie) starajmy się!

2. (nie) starajcie się!

3. niech państwo się (nie) starają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. starałem/ -łam się

2. starałeś/ -łaś się

3. on starał się

    ona starała się

    ono starało się

1.będę  starał/ -ła się

2. będziesz starał/ -ła się

3. on będzie starał się

    ona będzie starała się

    ono będzie starało się

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + starać się
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. staraliśmy/ -łyśmy się

2. staraliście/ -łyście się

3. oni starali się

    one starały się

1.będziemy starali/ -ły się

2. będziecie starali/ -ły się

3. oni będą  starali się

    one będą starały się