polish language labs

STAWIAĆ - POSTAWIĆ (SIĘ)

[coś,kogoś, kubek, teczkę, paczkę, żołnierza (na warcie) + acc., na czymś, na stole, na biurku, na ulicy + loc., coś na coś, wodę na herbatę + acc, na kogoś, coś, na kolegę, na szefa, na konia, na mecz + acc, stawiać kropkę nad i, stawiać na kimś krzyżyk, stawiać się komuś, szefowi, nauczycielce + instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. stawiam (się)

2. stawiasz (się)

3. on/ ona/ ono stawia (się)

1. postawiłem/ postawiłam (się)

2. postawiłeś/ postawiłaś (się)

3. on postawił (się)

    ona postawiła (się)

    ono postawiło (się)

1. postawię (się)

2. postawisz (się)

3. on/ ona/ ono postawi (się)

1. --------------

2. postaw (się)!

3. niech pan/ pani postawi (się)!

1. ------------

2. (nie) stawiaj (się)!

3. niech pan/ pani (nie) stawia (się)!

P
L
U
R
A
L

1. stawiamy (się)

2. stawiacie (się)

3. oni/ one stawiają (się)

1. postawiliśmy/ postawiłyśmy
   (się)

2. postawiliście/ postawiłyście
    (się)

3. oni postawili (się)

    one postawiły (się)

1. postawimy (się)

2. postawicie (się)

3. oni/ one postawią (się)

1. postawmy (się)!

2. postawcie (się)!

3. niech państwo postawią (się)!

1. (nie) stawiajmy (się)!

2. (nie) stawiajcie(się)!

3. niech państwo (nie) stawiają (się)!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. stawiałem/ stawiałam (się)

2. stawiałeś/ stawiałaś (się)

3. on stawiał (się)

    ona stawiała (się)

    ono stawiało (się)

1.będę  stawiał/ -ła (się)

2. będziesz stawiał/ -ła (się)

3. on będzie stawiał (się)

    ona będzie stawiała (się)

    ono będzie stawiało (się)

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + stawiać (się)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. stawialiśmy/ stawiłyśmy (się)

2. stawialiście/ stawiałyście (się)

3. oni stawiali (się)

    one stawiały (się)

1.będziemy stawiali/ -ły (się)

2. będziecie stawiali/ -ły (się)

3. oni będą  stawiali (się)

    one będą stawiały (się)