polish language labs

STRZEC (SIĘ) - USTRZEC (SIĘ)

[domu, dziecka, skarbu, granic państwa, tajemnicy, prezydenta, czegoś, kogoś, + gen; przed złodziejem, niebezpieczeństwem, wrogiem, burzą, czymś, kimś, + instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. strzegę

2. strzeżesz

3. on/ ona/ ono strzeże

1. ustrzegłem/ ustrzegłam

2. ustrzegłeś/ ustrzegłaś

3. on ustrzegł

   ona ustrzegła

   ono ustrzegło

1. ustrzegę

2. ustrzeż esz

3. on/ ona/ ono ustrzeże

1. -------------------

2. ustrzeż!

3. niech pan/ pani ustrzeże!

1. ---------------

2. strzeż!

3. niech pan/ pani strzeże!

P
L
U
R
A
L

1. strzeżemy

2. strzeżecie

3. oni/ one strzegą

1. ustrzegliśmy/ -łyśmy

2. ustrzegliście/ - łyście

3. oni ustrzegli

    one ustrzegły

1. ustrzeż emy

2. ustrze żecie

3. oni/ one ustrzegą

1. ustrzeżmy!

2. ustrzeżcie!

3. niech państwo ustrzegą!

1. strzeżmy!

2. strzeżcie!

3. niech państwo strzegą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. strzegłem/ strzegłam

2. strzegłeś/ strzegłaś

3. on strzegł

    ona strzegła

    ono strzegło

1. będę strzegł/ -ła

2. będziesz strzegł/ -ła

3. on będzie strzegł

    ona będzie strzegła

    ono będzie strzegło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + strzec
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. strzegliśmy/ strzegłyśmy

2. strzegliśmy/ strzegłyśmy

3. oni strzegli

    one strzegły

1. będziemy strzegli/ -ły

2. będziecie strzegli/ -ły

3. oni będą strzegli

    one będą strzegły