polish language labs

STUDIOWAĆ

[na uniwersytecie, na politechnice + loc., ekonomię, nauki polityczne, prawo+acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. studiuję
2. studiuj esz
3. on/ ona/ ono studiuj e

1.---------------
2. (nie) studiuj!
3. niech pan/ pani nie studiuje!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. studiujemy
2. studiujecie
3. oni/ one studiują

1. (nie) studiujmy!
2. (nie) studiujcie!
3. niech państwo(nie)studiują!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. studiowałem/ - łam
2. studiowałeś/ - łaś
3. on studiował
   ona studiowała
   ono studiowało

1. będę studiował/ -ła
2. będziesz studiował/ -ła
3. on będzie studiował
   ona będzie studiowała
   ono będzie studiowało

jest również możliwa opcja: 
   
dę  
Będziesz   
Będzie  
  + studiować
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. studiowaliśmy/ - łyśmy
2. studiowaliście/ - łyście
3. oni studiowali
   one studiowały

1. będziemy studiowali/ - ły
2. będziecie studiowali/ - ły
3. oni będą studiowali
   one będą studiowały