polish language labs

SZUKAĆ - POSZUKAĆ

[adresu; numeru telefonu;portfela; pracy; informacji; złodzieja; koleżanki ( +gen.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. szukam
2. szukasz
3. on/ ona/ ono szuka

1. poszukałem/ - łam
2. poszukałeś/ - łaś
3. on poszukał
    ona poszukała
    ono poszukało

1. poszukam
2. poszukasz
3. on/ ona/ ono poszuka

1. -----------------
2. poszukaj!
3. niech pan/ pani poszuka!
              on/ ona

1. -----------------
2. (nie) szukaj!
3. niech pan/ pani (nie) szuka!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. szukamy
2. szukacie
3. oni/ one szukają

1. poszukaliśmy/ - łyśmy
2. poszukaliście/ - łyście
3. oni poszukali
    one poszukały

1. poszukamy
2. poszukacie
3. oni/ one poszukają

1. poszukajmy!
2. poszukajcie!
3. niech państwo poszukają!
             oni/ one

1. (nie) szukajmy!
2. (nie) szukajcie!
3. niech państwo (nie) szukają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. szukałem/ - łam
2. szukałeś/ - łaś
3. on szukał
   ona szukała
   ono szukało

1. będę szukał/ - ła
2. będziesz szukał/ - ła
3. on będzie szukał
   ona będzie szukała
   ono będzie szukało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +  szukać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. szukaliśmy/ - łyśmy
2. szukaliście/ - łyście
3. oni szukali
   one szukały

1. będziemy szukali/ - ły
2. będziecie szukali/ - ły
3. oni będą szukali
   one będą szukały