polish language labs

TŁUMACZYĆ - PRZETŁUMACZYĆ

[tekst, zdanie, rozmowę, coś + acc, koledze, przyjacielowi, dziecku, komuś, + d.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. tłumaczę

2. tłumaczysz

3. on/ ona/ ono tłumaczy

1. przetłumaczyłem/ -łam

2. przetłumaczyłeś/ -łaś

3. on przetłumaczył

    ona przetłumaczyła

    ono przetłumaczyło

1. przetłumaczę

2. przetłumaczysz

3. on/ ona/ ono przetłumaczy

1. --------------

2. przetłumacz!

3. niech pan/ pani przetłumaczy!

1. -------------

2. (nie) tłumacz!

3. niech pan/ pani (nie) tłumaczy

P
L
U
R
A
L

1. tłumaczymy

2. tłumaczycie

3. oni/ one tłumaczą

1. przetłumaczyliśmy/ -łyśmy

2. przetłumaczyliście/ -łyście

3. oni przetłumaczyli

    one przetłumaczyły

1. przetłumaczymy

2. przetłumaczycie

3. oni/ one przetłumaczą

1. przetłumaczmy!

2. przetłumaczcie!

3. niech państwo przetłumaczą!

1. (nie) tłumaczmy!

2. (nie) tłumaczcie!

3. niech państwo (nie) tłumaczą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. tłumaczyliśmy/ -łyśmy

2. tłumaczyliście/ -łyście

3. oni tłumaczyli

    one tłumaczyły

1.będę  tłumaczył/ -ła

2. będziesz tłumaczył/ -ła

3. on będzie tłumaczył

    ona będzie tłumaczyła

    ono będzie tłumaczyło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + tłumaczyć
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. tłumaczyliśmy/ -łyśmy

2. tłumaczyliście/ -łyśmy

3. oni tłumaczyli

    one tłumaczyły

1.będziemy tłumaczyli/ -ły

2. będziecie tłumaczyli/ -ły

3. oni będą  tłumaczyli

    one będą tłumaczyły