polish language labs

TRACIĆ - STRACIĆ

[pracę; przyjaciela; kontakt;pieniądze; cierpliwość, nadzieję, czas, głowę (+acc.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. tracę
2. tracisz
3. on/ ona/ ono traci

1. straciłem/ - łam
2. straciłeś/ - łaś
3. on stracił
    ona straciła
    ono straciło

1. stracę
2. stracisz
3. on/ ona/ ono straci

1. --------------------
2. (nie) trać!
3. niech pan/ pani (nie) traci!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. tracimy
2. tracicie
3. oni/ one tracą

1. straciliśmy/ - łyśmy
2. straciliście/ - łyście
3. oni stracili
   one straciły

1. stracimy
2. stracicie
3. oni/ one stracą

1. (nie) traćmy!
2. (nie) traćcie!
3. niech państwo (nie) tracą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. traciłem/ - łam
2. traciłeś/ - łaś
3. on tracił
   ona traciła
   ono traciło

1. będę tracił/ - ła
2. będziesz tracił/ - ła
3. on będzie tracił
   ona będzie traciła
   ono będzie traciło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
    +   tracić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. traciliśmy/ - łyśmy
2. traciliście/ - łyście
3. oni tracili
   one traciły

1. będziemy tracili/ - ły
2. będziecie tracili/ - ły
3. oni będą tracili
    one będą traciły