polish language labs

UCZYĆ SIĘ - NAUCZYĆ SIĘ

[języka polskiego, matematyki, ekonomii + gen.; na pamięć +acc.; do egzaminu +gen.; pływać, tańczyć, jeździć na nartach+inf.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. uczę się
2. uczysz się
3. on/ ona/ ono uczy się

1. nauczyłem się/ - łam się
2. nauczyłeś się/ - łaś się
3. on nauczył się
    ona nauczyła się
    ono nauczyło się

1. nauczę się
2. nauczysz się
3. on/ ona/ ono nauczy się

1. --------------
2. naucz się!
3. niech pan/ pani się nauczy!
             on/ ona

1. --------------
2. (nie) ucz się!
3. niech pan/ pani się(nie)uczy!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. uczymy się
2. uczycie się
3. oni/ one uczą się

1. nauczyliśmy się/ - łyśmy się
2. nauczyliście się/ - łyście się
3. oni nauczyli się
   one nauczyły się

1. nauczymy się
2. nauczycie się
3. oni/ one nauczą się

1. nauczmy się!
2. nauczcie się
3. niech państwo nauczą się!
            oni/ one

1. (nie) uczmy się!
2. (nie) uczcie się!
3. niech państwo(nie)uczą się!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. uczyłem się/ - łam się
2. uczyłeś się/ - łaś się
3. on uczył się
   ona uczyła się
   ono uczyło się

1. będę uczył/ - ła się
2. będziesz uczył/ - ła się
3. on będzie uczył
   ona będzie uczyła się
   ono będzie uczyło się

jest również możliwa opcja:
   
dę   
Będziesz  
Będzie   
  + uczyć się 
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. uczyliśmy się/ - łyśmy się
2. uczyliście się/ - łyście się
3. oni uczyli się
   one uczyły się

1. będziemy uczyli/ - ły się
2. będziecie uczyli/ - ły się
3. oni będą uczyli się
    one będą uczyły się