polish language labs

UMIERAĆ - UMRZEĆ

[na chorobę, na raka, na + acc, z przyczyn naturalnych, ze śmiechu, ze strości, z + gen., młodo, staro, + adv.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. umieram

2. umierasz

3. on/ ona/ ono umiera

1. umarłem/ umarłam

2. umarłeś/ umarłaś

3. on uma

    ona umarła

    ono umarło

1. umrę

2. umrzesz

3. on/ ona/ ono umrze

1. ---------------

2. umrzyj!

3. niech pan/ pani umrze!

1. -------------

2. (nie) umieraj!

3. niech pan/ pani (nie) umiera!

P
L
U
R
A
L

1. umieramy

2. umieracie

3. oni/ one umierają

1. umarliśmy/ umarłyśmy

2. umarliście/ umarłyście

3. oni umarli

    one umarły

1. umrzemy

2. umrzecie

3. oni/ one umrą

1. umrzyjmy!

2. umrzyjcie!

3. niech państwo umrą!

1. (nie) umierajmy!

2. (nie) umierajcie!

3. niech państwo (nie) umierają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. umierałem/ -łam

2. umierałeś/ -łaś

3. on umierał

    ona umierała

    ono umierało

1.będę  umierał/ -ła

2. będziesz umierał/ -ła

3. on będzie umierał

    ona będzie umierała

    ono będzie umierało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + umierać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. umieraliśmy/ -łyśmy

2. umieraliście/ -łyście

3. oni umierali

    one umierały

1.będziemy umierali/ -ły

2. będziecie umierali/ -ły

3. oni będą  umierali

    one będą umierały