polish language labs

UŚWIADAMIAĆ - UŚWIADOMIĆ

[sobie, koleżance, przyjacielowi, dziecku, komuś, + dat.; sytuację, problem, coś + acc, uświadomić sobie, że...]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. uświadamiam
2. uświadamiasz
3. on/ ona/ ono uświadamia

1. uświadomiłem/ - łam
2. uświadomiłeś/ - łaś
3. on uświadomił
    ona uświadomiła
    ono uświadomiło

1. uświadomię
2. uświadomisz
3. on/ ona/ ono uświadomi

1. ------------
2. uświadom!
3. niech pan/ pani uświadomi!
              on/ ona

1. --------------
2. (nie) uświadamiaj!
3. niech pan/ pani (nie) uświadamia!

P
L
U
R
A
L

1. uświadamiamy
2. uświadamiacie
3. oni/ one uświadamiają

1. uświadomiliśmy/  - łyśmy
2. uświadomiliście/  - łyście
3. oni uświadomili
    one uświadomiły

1. uświadomimy
2. uświadomicie
3. oni/ one uświadomią

1. uświadommy!
2. uświadomcie!
3. niech państwo uświadomią!
             oni/ one 

1. (nie) uświadamiajmy!
2. (nie) uświadamiajcie!
3. niech państwo(nie)uświadamiają! 
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. uświadamiałem/  - łam
2. uświadamiałeś/  - łaś
3. on uświadamiał
    ona uświadamiała
    ono uświadamiało

1. będę  uświadamiał/ -ła
2. będziesz uświadamiał/ -ła
3. on będzie uświadamiał
    ona będzie uświadamiała
    ono będzie uświadamiało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + uświadamiać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. uświadamialiśmy/  - łyśmy
2. uświadamialiście/  - łyście
3. oni uświadamiali
    one uświadamiały

1. będziemy uświadamiali/ -ły
2. będziecie uświadamiali/ -ły
3. oni będą  uświadamiali
    one będą uświadamiały