polish language labs

WCHODZIĆ - WEJŚĆ

[do czegoś, kogoś, domu, pracy, biura + gen., na coś, górę, koncert, spotkanie + acc., wchodzić komuś w drogę, w paradę, wchodzić komuś na głowę]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wchodzę

2. wchodzisz

3. on/ ona/ ono wchodzi

1. wszedłem/ weszłam

2. wszedłeś/ weszłaś

3. on wszedł

    ona weszła

    ono weszło

1. wejdę

2. wejdziesz

3. on/ ona/ ono wejdzie

1. ------------

2. wejdź!

3. niech pan/ pani wejdzie!

1. -------------

2. (nie) wchodź!

3. niech pan/ pani (nie) wchodzi!

P
L
U
R
A
L

1. wchodzimy

2. wchodzicie

3. oni/ one wchodzą

1. weszliśmy/ weszłyśmy

2. weszliście/ weszłyście

3. oni weszli

    one weszły

1. wejdziemy

2. wejdziecie

3. oni/ one wejdą

1. wejdźmy!

2. wejdźcie!

3. niech państwo wejdą!

1. (nie) wchodźmy!

2. (nie) wchodźcie!

3. niech państwo (nie) wchodzą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wchodziłem/ -łam

2. wchodziłeś/ -łaś

3. on wchodził

    ona wchodziła

    ono wchodziło

1.będ ę  wchodził/ -ła

2. będziesz wchodził/ -ła

3. on będzie wchodził

    ona będzie wchodziła

    ono będzie wchodziło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + wchodzić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wchodziliśmy/ -łyśmy

2. wchodziliście/ -łyście

3. oni wchodzili

    one wchodziły

1.będziemy wchodzili/ -ły

2. będziecie wchodzili/ -ły

3. oni będą  wchodzili

    one będą wchodziły