polish language labs

WIDZIEĆ - ZOBACZYĆ

[przyjaciela; film; kogoś na ulicy;dobre strony (+ acc);że; źle, dobrze, (nie)wyraźnie]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1.widzę
2.widzisz
3.on/ ona/ ono widzi

1. zobaczyłem/ -łam
2. zobaczyłeś/ - łaś
3. on zobaczył
    ona zobaczyła
    ono zobaczyło

1. zobaczę
2. zobaczysz
3. on/ ona/ ono zobaczy

1. -------------------
2. zobacz!
3. niech pan/ pani zobaczy!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. widzimy
2. widzicie
3. oni/ one widzą

1. zobaczyliśmy/ - łyśmy
2. zobaczyliście/ - łyśmy
3. oni zobaczyli
   one zobaczyły

1. zobaczymy
2. zobaczycie
3. oni/ one zobaczą

1. zobaczmy!
2. zobaczcie!
3. niech państwo zobaczą!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. widziałem/ widziałam
2. widziałeś/ widziałaś
3. on widział
   ona widziała
   ono widziało

1. będę widział/ widziała
2. będziesz widział/ widziała
3. on będzie widział
    ona będzie widziała
    ono będzie widziało

jest również możliwa opcja:
   
Będę  
Będziesz  
Będzie  
   +     widzieć
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. widzieliśmy/ widziałyśmy
2. widzieliście/ widziałyście
3. oni widzieli
    one widziały

1. będziemy widzieli/ widziały
2. będziecie widzieli/ widziały
3. oni będą widzieli
   one będą widziały