polish language labs

WIEDZIEĆ

[gdzie jest ulica X; kiedy jest spotkanie; o której godzinie jest samolot; jak on się nazywa;że; wszystko; dużo, mało]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wiem
2. wiesz
3. on/ ona/ ono wie

1.------------------
2. wiedz!
3. niech pan/ pani wie!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1.wiemy
2.wiecie
3.oni/ one wiedzą

1. wiedzmy!
2. wiedzcie!
3. niech państwo wiedzą!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wiedziałem/ wiedziałam
2. wiedziałeś/ wiedziałaś
3. on wiedział
    ona wiedziała
    ono wiedziało

1. będę wiedział/ wiedziała
2. będziesz wiedział/ wiedziała
3. on będzie wiedział
   ona będzie wiedziała
   ono będzie wiedziało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +   wiedzieć
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wiedzieliśmy/ wiedziałyśmy
2. wiedzieliście/ wiedziałyście
3. oni wiedzieli
    one wiedziały

1. będziemy wiedzieli/ wiedziały
2. będziecie wiedzieli/ wiedziały
3. oni będą wiedzieli
    one będą wiedziały