polish language labs

WOŁAĆ - ZAWOŁAĆ

[dziecko, kolegę, koleżankę,kogoś, coś + acc., o pomoc, ratunek, o coś+ acc., na psa, kolegę, kogoś, coś, + acc., po imieniu, nazwisku, +loc., jeść, pić, + inf., wołać o pomstę do nieba]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wołam

2. wołasz

3. on/ ona woła

1. zawołałem/ zawołałam

2. zawołałeś/ zawołałaś

3. on zawołał

    ona zawołała

    ono zawołało

1. zawołam

2. zawołasz

3. on/ ona zawoła

1. -----------

2. zawołaj!

3. niech pan/ pani zawoła!

1. -------------

2. (nie) wołaj!

3. niech pan/ pani (nie) woła!

P
L
U
R
A
L

1. wołamy

2. wołacie

3. oni/ one wołają

1. zawołaliśmy/ zawołałyśmy

2. zawołaliście/ zawołałyście

3. oni zawołali

    one zawołały

1. zawołamy

2. zawołacie

3. oni/ one zawołają

1. zawołajmy!

2. zawołajcie!

3. niech państwo zawołają!

1. (nie) wołajmy!

2. (nie) wołajcie!

3. niech państwo (nie) wołają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wołałem/ wołałam

2. wołałeś/ wołałaś

3. on wołał

    ona wołała

     ono wołało

1. będę wołał/ -ła

2. będziesz wołał/ -ła

3. on będzie wołał

    ona będzie wołała

    ono będzie wołało

jest również możliwa opcja:  
   
Będę  
Będziesz  
Będzie  
  + wołać           
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wołaliśmy/ wołałyśmy

2. wołaliście/ wołałyście

3. oni wołali

    one wołały

1. będziemy wołali/ -ły

2. będziecie wołali/ -ły

3. oni będą wołali

    one będą wołały