polish language labs

WRACAĆ - WRÓCIĆ

[z urlopu, z pracy, z imprezy +gen; do domu, do Polski, do żony/męża + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wracam
2. wracasz
3. on/ ona/ ono wraca

1. wróciłem/ - łam
2. wróciłeś/ - łaś
3. on wrócił
   ona wróciła
   ono wróciło

1. wrócę
2. wrócisz
3. on/ ona/ ono wróci

1. ----------------
2. wróć!
3. niech pan/ pani wróci!
             on/ ona

1. ----------------
2. (nie)wracaj!
3. niech pan/ pani(nie)wraca!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wracamy
2. wracacie
3. oni/ one wracają

1. wróciliśmy/ - łyśmy
2. wróciliście/ - łyście
3. oni wrócili
   one wróciły

1. wrócimy
2. wrócicie
3. oni/ one wrócą

1. wróćmy!
2. wróćcie!
3. niech państwo wrócą!
             oni/ one

1. (nie) wracajmy!
2. (nie) wracajcie!
3. niech państwo(nie)wracają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wracałem/ - łam
2. wracałeś/ - łaś
3. on wracał
   ona wracała
   ono wracało

1. będę wracał/ - ła
2. będziesz wracał/ - ła
3. on będzie wracał
   ona będzie wracała
   ono będzie wracało

jest również możliwa opcja
   
dę  
Będziesz  
Będzie   
   +  wracać 
Będziemy   
Będziecie   
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wracaliśmy/ - łyśmy
2. wracaliście/ - łyście
3. oni wracali
   one wracały

1. będziemy wracali/ - ły
2. będziecie wracali/ - ły
3. oni będą wracali
   one będą wracały