polish language labs

WSIADAĆ - WSIĄŚĆ

[do samochodu, do pociągu, do samolotu + gen.] # WYSIADAĆ - WYSIĄŚĆ (z + gen.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wsiadam
2. wsiadasz
3. on/ ona/ ono wsiada

1. wsiadłem/ - łam
2. wsiadłeś/ - łaś
3. on wsiadł
    ona wsiadła
    ono wsiadło

1. wsiądę
2. wsiądziesz
3. on/ ona/ ono wsiądzie

1. --------------
2. wsią!
3. niech pan/ pani wsiądzie!
              on/ ona

1. ------------------
2. (nie) wsiadaj!
3. niech pani/ pan (nie) wsiada!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wsiadamy
2. wsiadacie
3. oni/ one wsiadają

1. wsiedliśmy/ wsiadłyśmy
2. wsiedliście/ wsiadłyście
3. oni wsiedli
    one wsiadły

1. wsiądziemy
2. wsiądziecie
3. oni/ one wsiądą

1. wsiąmy!
2. wsiącie!
3. niech państwo wsiądą!
             oni/ one

1. (nie) wsiadajmy!
2. (nie) wsiadajcie!
3. niech państwo (nie) wsiadają!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wsiadałem/ -łam
2. wsiadałeś/ -łaś
3. on wsiadał
   ona wsiadała
   ono wsiadało

1. będę wsiadał/ - ła
2. będziesz wsiadał/ - ła
3. on będzie wsiadał
   ona będzie wsiadała
   ono będzie wsiadało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +  wsiadać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wsiadaliśmy/ - łyśmy
2. wsiadaliście/ - łyście
3. oni wsiadali
   one wsiadały

1. będziemy wsiadali/ - ły
2. będziecie wsiadali/ - ły
3. oni będą wsiadali
   one będą wsiadały