polish language labs

WSTAWAĆ - WSTAĆ

wcześnie rano; o 10.00; późno

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wstaję
2. wstajesz
3. on/ona/ ono wstaje

1. wstałem/ wstałam
2. wstałeś/ wstałaś
3. on wstał
   ona wstała
   ono wstało

1. wstanę
2. wstaniesz
3. on/ona/ ono wstanie

1. ---------
2. wstań!
3. niech pan/ pani wstanie!

1. --------
2. (nie)wstawaj!
3. niech pan/ pani (nie) wstaje!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wstajemy
2. wstajecie
3. oni/ one wstają

1. wstaliśmy/ wstałyśmy
2. wstaliście/ wstałyście
3. oni wstali
    one wstały

1. wstaniemy
2. wstaniecie
3. oni/ one wstaną

1. wstańmy!
2. wstańcie!
3. niech państwo wstaną!
             oni/ one

1. (nie) wstawajmy!
2. (nie) wstawajcie!
3. niech państwo (nie) wstają! 
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wstawałem/ wstawałam
2. wstawałeś/ wstawałaś
3. on wstawał
    ona wstawała
    ono wstawało

1. będę wstawał/ a
2. będziesz wstawał/ a
3. on będzie wstawał
    ona będzie wstawała
    ono będzie wstawało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + wstawać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wstawaliśmy/ wstawałyśmy
2. wstawaliście/ wstawałyście
3. oni wstawali
    one wstawały

1. będziemy wstawali/ ły
2. będziecie wstawali/ ły
3. oni będą wstawali
    one będą wstawały