polish language labs

WYCHODZIĆ - WYJŚĆ

[z domu; z pracy; z imprezy;z siebie; z wprawy(idiomy)+ gen.; na krótko; punktualnie; za mąż]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wychodzę
2. wychodzisz
3. on/ ona/ ono wychodzi

1. wyszedłem/ wyszłam
2. wyszedłeś/ wyszłaś
3. on wyszedł
    ona wyszła
    ono wyszło

1. wyjdę
2. wyjdziesz
3. on/ ona/ ono wyjdzie

1. --------------
2. wyj!
3. niech pan/ pani wyjdzie!
             on/ ona

1. -------------
2. (nie) wycho!
3. niech pan/ pani(nie)wychodzi!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wychodzimy
2. wychodzicie
3. oni/ one wychodzą

1. wyszliśmy/ - łyśmy
2. wyszliście/ - łyście
3. oni wyszli
    one wyszły

1. wyjdziemy
2. wyjdziecie
3. oni/ one wyjdą

1. wyjmy!
2. wyjcie!
3. niech państwo wyjdą!
             oni/ one

1. (nie) wychomy!
2. (nie) wychocie!
3. niech państwo(nie)wychodzą!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wychodziłem/ - łam
2. wychodziłeś/ - łaś
3. on wychodził
    ona wychodziła
    ono wychodziło

1. będę wychodził/ - ła
2. będziesz wychodził/ - ła
3. on będzie wychodził
   ona będzie wychodziła
   ono będzie wychodziło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +  wychodzić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wychodziliśmy/ - łyśmy
2. wychodziliście/ - łyście
3. oni wychodzili
    one wychodziły

1. będziemy wychodzili/ - ły
2. będziecie wychodzili/ - ły
3. oni będą wychodzili
    one będą wychodziły