polish language labs

WYJEŻDŻAĆ - WYJECHAĆ

[z Polski; z domu do pracy + gen.; samochodem, pociągiem+ instr.; z przyjaciółmi, z rodziną+ instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wyjeżdżam
2. wyjeżdżasz
3. on/ ona/ ono wyjeżdża

1. wyjechałem/ - łam
2. wyjechałeś/ - łaś
3. on wyjechał
    ona wyjechała
    ono wyjechało

1. wyjadę
2. wyjedziesz
3. on/ ona/ ono wyjedzie

1. ----------------
2. wyje!
3. niech pan/ pani wyjedzie!
              on/ona

1. ------------------
2. (nie) wyjeżdżaj!
3. niech pan/ pani(nie)wyjeżdża!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wyjeżdżamy
2. wyjeżdżacie
3. oni/ one wyjeżdżają

1. wyjechaliśmy/ - łyśmy
2. wyjechaliście/ - łyście
3. oni wyjechali
    one wyjechały

1. wyjedziemy
2. wyjedziecie
3. oni/ one wyjadą

1. wyjemy!
2. wyjecie!
3. niech państwo wyjadą!
             oni/ one

1. (nie) wyjeżdżajmy!
2. (nie) wyjeżdżajcie!
3. nie państwo(nie)wyjeżdżają!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wyjeżdżałem/ - łam
2. wyjeżdżałeś/ - łaś
3. on wyjeżdżał
    ona wyjeżdżała
    ono wyjeżdżało

1. będę wyjeżdżał/ - ła
2. będziesz wyjeżdżał/ - ła
3. on będzie wyjeżdżał
   ona będzie wyjeżdżała
   ono będzie wyjeżdżało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + wyjeżdżać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wyjeżdżaliśmy/ - łyśmy
2. wyjeżdżaliście/ - łyście
3. oni wyjeżdżali
   one wyjeżdżały

1. będziemy wyjeżdżali/ - ły
2. będziecie wyjeżdżali/ - ły
3. oni będą wyjeżdżali
   one będą wyjeżdżały