polish language labs

WYJMOWAĆ - WYJĄĆ

coś, telefon, kalendarz, komputer, + nom., z czegoś, z kieszeni, z teczki, z torby, z+ gen., wyjmować ręce z kieszeni

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wyjmuję

2. wyjmujesz

3. on/ ona/ ono wyjmuje

1. wyjąłem/ wyjęłam

2. wyjąłeś/ wyjęłaś

3. on wyjął

    ona wyjęła

    ono wyjęło

1. wyjmę

2. wyjmiesz

3. on/ ona/ ono wyjmie

1. ----------------------

2. wyjmij!

3. niech pan/ pani nie wyjmie!

1. ---------------

2. (nie) wyjmuj!

3. niech pan/ pani (nie) wyjmuje!

P
L
U
R
A
L

1. wyjmujemy

2. wyjmujecie

3. oni/ one wyjmują

1. wyjęliśmy/ wyjęłyśmy

2. wyjęliście/ wyjęłyście

3. oni wyjęli

    one wyjęły

1. wyjmiemy

2. wyjmiecie

3. oni/ one wyjmą

1. wyjmijmy!

2. wyjmijcie!

3. niech państwo wyjmą!

1. (nie) wyjmujmy!

2. (nie) wyjmujcie!

3. niech państwo (nie) wyjmują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wyjmowałem/ wyjmowałam

2. wyjmowałeś/ wyjmowałaś

3. on wyjmował

    ona wyjmowała

    ono wyjmowało

1. będę wyjmował/ -a

2. będziesz wyjmował/ -a

3. on będzie wyjmował

    ona będzie wyjmowała

    ono będzie wyjmowało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
   
Będziemy + wymować
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wyjmowaliśmy/
    wyjmowałyśmy

2. wyjmowaliście/
    wyjmowałyście

3. oni wyjmowali

    one wyjmowały

1. będziemy wyjmowali/ -ły

2. będziecie wyjmowali/ -ły

3. oni będą wyjmowali

    one będą wyjmowały