polish language labs

WYLATYWAĆ - WYLECIEĆ

[z Warszawy do Londynu + gen.; z opóźnieniem; punktualnie; przed czasem; wcześnie rano; co wyleciało komuś z głowy(idiom)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wylatuję
2. wylatujesz
3. on/ ona/ ono wylatuje

1. wyleciałem/ - łam
2. wyleciałeś/ - łaś
3. on wyleciał
    ona wyleciała
    ono wyleciało

1. wylecę
2. wylecisz
3. on/ ona/ ono wyleci

1. -----------------
2. wyleć!
3. niech pan/ pani wyleci!
             on/ ona

1. --------------
2. (nie) wylatuj!
3. niech pani/pan(nie)wylatuje!
              on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. wylatujemy
2. wylatujecie
3. oni/ one wylatują

1. wylecieliśmy/
    wyleciałyśmy
2. wylecieliście/
    wyleciałyście
3. oni wylecieli
   one wyleciały

1. wylecimy
2. wylecicie
3. oni/ one wylecą

1. wylećmy!
2. wylećcie!
3. niech państwo wylecą!
             oni/ one

1. (nie) wylatujmy!
2. (nie) wylatujcie!
3. niech państwo(nie)wylatują!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wylatywałem/ - łam
2. wylatywałeś/ - łaś
3. on wylatywał
    ona wylatywała
    ono wylatywało

1. będę wylatywał/ - ła
2. będziesz wylatywał/ - ła
3. on będzie wylatywał
   ona będzie wylatywała
   ono będzie wylatywało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +  wylatywać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wylatywaliśmy/ - łyśmy
2. wylatywaliście/ - łyście
3. oni wylatywali
   one wylatywały

1. będziemy wylatywali/ - ły
2. będziecie wylatywali/ - ły
3. oni będą wylatywali
   one będą wylatywały