polish language labs

WYNAJMOWAĆ - WYNAJĄĆ

[mieszkanie, pokój w hotelu, samochód, adwokata, nianię, jacht + acc; mieszkanie od pana/pani X + gen.; mieszkanie pani/ panu X + dat.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. wynajmuję
2. wynajmujesz
3. on/ ona/ ono wynajmuje

1. wynająłem/ wynajęłam
2. wynająłeś/ wynajęłaś
3. on wynajął
   ona wynajęła
   ono wynajęło

1. wynajmę
2. wynajmiesz
3. on/ona/ono wynajmie

1. --------------
2. wynajmij!
3. niech pan/pani wynajmie!
             on/ ona

1. -----------
2. (nie) wynajmuj!
3. niech pan/pani/on/ona
   (nie)wynajmuje!

P
L
U
R
A
L

1. wynajmujemy
2. wynajmujecie
3. oni/ one wynajmują

1. wynajęliśmy/ - łyśmy
2. wynajęliście/ - łyście
3. oni wynajęli
   one wynajęły

1. wynajmiemy
2. wynajmiecie
3. oni/ one wynajmą

1. wynajmijmy!
2. wynajmijcie!
3. niech państwo wynajmą!
            oni/ one

1. (nie) wynajmujmy!
2. (nie) wynajmujcie!
3. niech państwo/oni/one
   (nie)wynajmują!
           

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. wynajmowałem/ - łam
2. wynajmowałeś/ - łaś
3. on wynajmował
   ona wynajmowała
   ono wynajmowało

1. będę wynajmował/ - ła
2. będziesz wynajmował/ - ła
3. on będzie wynajmował
   ona będzie wynajmowała
   ono będzie wynajmowało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + wynajmować
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. wynajmowaliśmy/ - łyśmy
2. wynajmowaliście/ - łyście
3. oni wynajmowali
   one wynajmowały

1. będziemy wynajmowali/ - ły
2. będziecie wynajmowali/ - ły
3. oni będą wynajmowali
   one będą wynajmowały