polish language labs

ZACZYNAĆ - ZACZĄĆ

[pracę, studia, spotkanie, lekcję, kurs polskiego+ acc./ spotkanie, film, konferencja zaczyna się o 8.00]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zaczynam
2. zaczynasz
3. on/ ona/ ono zaczyna (się)

1. zacząłem/ zaczęłam 
2. zacząłeś/ zaczęłaś
3. on zaczął
   ona zaczęła
   ono zaczęło

1. zacznę
2. zaczniesz
3. on/ ona/ ono zacznie

1. ---------------
2. zacznij!
3. niech pan/ pani zacznie!
             on/ ona

1. --------------
2.(nie) zaczynaj!
3. niech pan/ pani(nie)zaczyna!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. zaczynamy
2. zaczynacie
3. oni/ one zaczynają

1. zaczęliśmy/ zaczęłyśmy
2. zaczęliście/ zaczęłyście
3. oni zaczęli
    one zaczęły

1. zaczniemy
2. zaczniecie
3. oni/ one zaczną

1. zacznijmy!
2. zacznijcie
3. niech państwo zaczną!
            oni/ one

1. (nie) zaczynajmy!
2. (nie) zaczynajcie!
3. niech państwo/ oni/ one (nie)zaczynają!
            

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zaczynałem/ - łam
2. zaczynałeś/ - łaś
3. on zaczynał
   ona zaczynała
   ono zaczynało

1. będę zaczynał/ - ła
2. będziesz zaczynał/ - ła
3. on będzie zaczynał
   ona będzie zaczynała
   ono będzie zaczynało

 
P
L
U
R
A
L
 

1. zaczynaliśmy/ - łyśmy
2. zaczynaliście/ - łyście
3. oni zaczynali
   one zaczynały

1. będziemy zaczynali/ - ły
2. będziecie zaczynali/ - ły
3. oni będą zaczynali
   one będą zaczynały