polish language labs

ZAJMOWAĆ - ZAJĄĆ

[miejsce; pozycje;kraj +acc; ...się ogrodnictwem, sportem, muzyką, domem, dziećmi, kwestią...+ instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zajmuję (się)
2. zajmujesz (się)
3. on/ona/ono zajmuje(się)

1. zająłem(się)/ zajęłam(się)
2. zająłeś(się)/ zajęłaś(się)
3. on zajął(się)
   ona zajęła(się)
   ono zajęło(się)

1. zajmę (się)
2. zajmiesz (się)
3. on/ ona/ono zajmie (się)

1. -------------
2. zajmij (się)!
3. niech pan/ pani(się)zajmie!
              on/ ona

1. ----------------
2. (nie) zajmuj (się)!
3. niech pan/ pani(nie)zajmuje (się)!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. zajmujemy (się)
2. zajmujecie (się)
3. oni/one zajmują (się)

1. zajęliśmy (się)/ - łyśmy (się)
2. zajęliście (się)/ - łyście (się)
3. oni zajęli (się)
    one zajęły (się)

1. zajmiemy (się)
2. zajmiecie (się)
3. oni/ one zajmą (się)

1. zajmijmy (się)!
2. zajmijcie (się)!
3. niech państwo zajmą (się)!
            oni/ one

1. (nie) zajmujmy (się)!
2. (nie) zajmujcie (się)!
3. niech państwo(nie)zajmują (się)!
            oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zajmowałem (się)/ - łam(się)
2. zajmowałeś (się)/ - łaś(się)
3. on zajmował (się)
   ona zajmowała (się)
   ono zajmowało (się)  

1. będę zajmował(się)/
                      - ła (się) 
2. będziesz zajmował(się)/
                      - ła (się) 
3. on będzie zajmował(się) 
   ona będzie zajmowała (się) 
   ono będzie zajmowało (się)

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +zajmować(się)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zajmowaliśmy (się)/
                - łyśmy(się) 
2. zajmowaliście (się)/
                - łyście(się) 
3. oni zajmowali (się)
   one zajmowały (się)

1. będziemy zajmowali (się)/
                               - ły (się)
2. będziecie zajmowali (się)/
                               - ły (się)
3. oni będą zajmowali (się)
   one będą zajmowały (się)