polish language labs

ZAMIESZKIWAĆ - ZAMIESZKAĆ

w mieście, Warszawie, w domu + loc, na przedmieściu, wsi, poddaszu +loc., u koleżanki, rodziców + gen., z narzeczonym, przyjacielem, koleżanką + instr., zamieszkać kątem u kogoś]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zamieszkuję

2. zamieszkujesz

3. on/ ona/ ono zamieszkuje

1. zamieszkałem/ zamieszkałam

2. zamieszkałeś/ zamieszkałaś

3. on zamieszkał

    ona zamieszkała

    ono zamieszkało

1. zamieszkam

2. zamieszkasz

3. on/ ona/ ono zamieszka

1. -------------

2. zamieszkaj!

3. niech pan/ pani zamieszka!

1. --------------

2. (nie) zamieszkuj!

3. niech pan/ pani (nie) zamieszkuje!

P
L
U
R
A
L

1. zamieszkujemy

2. zamieszkujecie

3. oni/ one zamieszkują

1. zamieszkaliśmy/ zamieszkałyśmy

2. zamieszkaliście/ zamieszkałyście

3. oni zamieszkali

    one zamieszkały

1. zamieszkamy

2. zamieszkacie

3. oni/ one zamieszkają

1. zamieszkajmy!

2. zamieszkajcie!

3. niech państwo zamieszkają!

1. (nie) zamieszkujmy!

2. (nie) zamieszkujcie!

3. niech państwo (nie) zamieszkują!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zamieszkiwałem/ zamieszkiwałam

2. zamieszkiwałeś/ zamieszkiwałaś

3. on zamieszkiwał

    ona zamieszkiwała

    ono zamieszkiwało

1.będę  zamieszkiwał/ -ła

2. będziesz zamieszkiwał/ -ła

3. on będzie zamieszkiwał

    ona będzie zamieszkiwała

    ono będzie zamieszkiwało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + zamieszkiwać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zamieszkiwaliśmy/
    zamieszkiwałyśmy

2. zamieszkiwaliście/
    zamieszkiwałyście

3. oni zamieszkiwali

    one zamieszkiwały

1.będziemy zamieszkiwali/ -ły

2. będziecie zamieszkiwali/ -ły

3. oni będą  zamieszkiwali

    one będą zamieszkiwały