polish language labs

ZAMYKAĆ - ZAMKNĄĆ

[okno, drzwi,garaż, pokój, dochodzenie, dyskusję+ acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zamykam
2. zamykasz
3. on/ ona/ ono zamyka

1. zamknąłem/ zamknęłam
2. zamknąłeś/ zamknęłaś
3. on zamknął
    ona zamknęła
    ono zamknęło

1. zamknę
2. zamkniesz
3. on/ ona/ ono zamknie

1. ---------------
2. zamknij!
3. niech pan/ pani zamknie!
             on/ ona

1. -------------------
2. (nie) zamykaj!
3. niech pan/ pani (nie) zamyka!

P
L
U
R
A
L

1. zamykamy
2. zamykacie
3. oni/ one zamykają

1. zamknęliśmy/ zamknęłyśmy
2. zamknęliście/ zamknęłyście
3. oni zamknęli
   one zamknęły

1. zamkniemy
2. zamkniecie
3. oni/ one zamkną

1. zamknijmy!
2. zamknijcie!
3. niech państwo zamkną!
            oni/ one

1.(nie) zamykajmy!
2.(nie) zamykajcie!
3. niech państwo(nie)zamykają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zamykałem/ - łam
2. zamykałeś/ - łaś
3. on zamykał
   ona zamykała
   ono zamykało

1. będę zamykał/ - ła
2. będziesz zamykał/ - ła
3. on będzie zamykał
   ona będzie zamykała
   ono będzie zamykało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
      +   zamykać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zamykaliśmy/ - łyśmy
2. zamykaliście/ - łyście
3. oni zamykali
   one zamykały

1. będziemy zamykali/ - ły
2. będziecie zamykali/ - ły
3. oni będą zamykali
   one będą zamykały