polish language labs

ZAPAMIĘTYWAĆ - ZAPAMIĘTAĆ

[adres; numer telefonu; nowe słowo; czyjeś nazwisko + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zapamiętuję
2. zapamiętujesz
3. on/ ona/ ono zapamiętuje

1. zapamiętałem/ - łam
2. zapamiętałeś/ - łaś
3. on zapamiętał
    ona zapamiętała
    ono zapamiętało

1. zapamiętam
2. zapamiętasz
3. on/ ona/ ono zapamięta

1. ---------------
2. zapamiętaj!
3. niech pan/ pani zapamięta!
              on/ ona

1. ------------------
2. (nie) zapamiętuj!
3. niech pan/ pani/ on/ ona

    (nie) zapamiętuje!
            

P
L
U
R
A
L

1. zapamiętujemy
2. zapamiętujecie
3. oni/one zapamiętują

1. zapamiętaliśmy/ - łyśmy
2. zapamiętaliście/ - łyście
3. oni zapamiętali
    one zapamiętały

1. zapamiętamy
2. zapamiętacie
3. oni/ one zapamiętają

1. zapamiętajmy!
2. zapamiętajcie!
3. niech państwo/ oni/ one

    zapamiętają!
           

1. (nie) zapamiętujmy!
2. (nie) zapamiętujcie!
3. niech państwo/ oni/ one     

    (nie) zapamiętują!       

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zapamiętywałem/ - łam
2. zapamiętywałeś/ - łaś
3. on zapamiętywał
   ona zapamiętywała
   ono zapamiętywało

1. będę zapamiętywał/ - ła
2. będziesz zapamiętywał/ - ła
3. on będzie zapamiętywał
   ona będzie zapamiętywała
   ona będzie zapamiętywało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +  zapamiętywać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zapamiętywaliśmy/ - łyśmy
2. zapamiętywaliście/ - łyście
3. oni zapamiętywali
    one zapamiętywały

1. będziemy zapamiętywali/ - ły
2. będziecie zapamiętywali/ - ły
3. oni będą zapamiętywali
    one będą zapamiętywały