polish language labs

ZAPOMINAĆ- ZAPOMNIEĆ

[o spotkaniu, o imprezie + loc. ; że...; adres, numer telefonu+acc.; kupić bilet+ inf.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zapominam
2. zapominasz
3. on/ona/ono zapomina

1. zapomniałem/ - łam
2. zapomniałeś/ - łaś
3. on zapomniał
    ona zapomniała
    ono zapomniało

1. zapomnę
2. zapomnisz
3. on/ona/ono zapomni

1. -----------
2. zapomnij!
2. niech pan/pani zapomni!
             on/ ona

1. --------------
2. (nie) zapominaj!
3. niech pan/ pani/on/ona
   (nie)zapomina!
             

P
L
U
R
A
L

1. zapominamy
2. zapominacie
3. oni/ one zapominają

1. zapomnieliśmy/
    zapominałyśmy
2. zapomnieliście/
    zapomniałyście
3. oni zapomnieli
   one zapomniały

1. zapomnimy
2. zapomnicie
3. oni/one zapomną

1. zapomnijmy!
2. zapomnijcie!
3. niech państwo zapomną!
            oni/ one

1. (nie) zapominajmy!
2. (nie) zapominajcie!
3. niech państwo/ oni/one
   (nie) zapominają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zapominałem/ - łam
2. zapominałeś/ - łaś
3. on zapominał
   ona zapominała
   ono zapominało

1. będę zapominał/ - ła
2. będziesz zapominał/ - ła
3. on będzie zapominał
   ona będzie zapominała
   ono będzie zapominało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + zapominać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zapominaliśmy/ - łyśmy
2. zapominaliście/ - łyście
3. oni zapominali
   one zapominały

1. będziemy zapominali/ -ły
2. będziecie zapominali/ -ły
3. oni będą zapominali
   one będą zapominały