polish language labs

ZAWIERAĆ - ZAWRZEĆ

[produkt zawiera amoniak; dokumenty zawierają ważne informacje; umowę; ugodę; związek małżeński+acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zawieram
2. zawierasz
3. on/ ona/ ono zawiera

1. zawarłem/ - łam
2. zawarłeś/ - łaś
3. on zawarł
    ona zawarła
    ono zawarło

1. zawrę
2. zawrzesz
3. on/ ona zawrze

1. ------------
2. zawrzyj!
3. niech pan/ pani zawrze!
             on/ ona

1. -----------------
2. (nie) zawieraj!
3. niech pan/ pani(nie)zawiera!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. zawieramy
2. zawieracie
3. oni/ one zawierają

1. zawarliśmy/ - łyśmy
2. zawarliście/ - łyście
3. oni zawarli
    one zawarły

1. zawrzemy
2. zawrzecie
3. oni/ one zawrą

1. zawrzyjmy!
2. zawrzyjcie!
3. niech państwo zawrą!
            oni/ one

1. (nie) zawierajmy!
2. (nie) zawierajcie!
3. niech państwo(nie)zawierają!
             oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zawierałem/ - łam
2. zawierałeś/ - łaś
3. on zawierał
    ona zawierała
    ono zawierało

1. będę zawierał/ - ła
2. będziesz zawierał/ - ła
3. on będzie zawierał
    ona będzie zawierała
    ono będzie zawierało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  +  zawierać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zawieraliśmy/ - łyśmy
2. zawieraliście/ - łyście
3. oni zawierali
    one zawierały

1. będziemy zawierali/ - ły
2. będziecie zawierali/ - ły
3. oni będą zawierali
    one będą zawierały