polish language labs

ZAWOZIĆ - ZAWIEŹĆ

[dziecko do przedszkola, towar do sklepu (+gen.), dzieciom prezenty (+ dat.+ acc.)]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zawożę
2. zawozisz
3. on/ ona/ ono zawozi

1. zawiozłem/ - łam
2. zawiozłeś/ -łaś
3. on zawió
    ona zawiozła
    ono zawiozło

1. zawio
2. zawieziesz
3. on/ ona/ ono zawiezie

1. ----------------
2. zawieź!
3. niech pan/ pani zawiezie!
              on/ ona

1. ---------------
2. (nie) zawoź!
3. niech pan/ pani (nie) zawozi!

P
L
U
R
A
L

1. zawozimy
2. zawozicie
3. oni/ one zawożą

1. zawieźliśmy/ zawiozłyśmy
2. zawieźliście/ zawiozłyście
3. oni zawieźli
   one zawiozły

1. zawieziemy
2. zawieziecie
3. oni/ one zawio

1. zawieźmy!
2. zawieźcie!
3. niech państwo zawiozą!
              oni/ one

1. (nie)zawoźmy!
2. (nie)zawoźcie!
3. niech państwo (nie) zawożą!
              oni/ one

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zawoziłem/ -łam
2. zawoziłeś/ -łaś
3. on zawoził
    ona zawoziła
    ono zawoziło

1. będę zawoził/ - ła
2. będziesz zawoził/ - ła
3. on będzie zawoził
   ona będzie zawoziła
   ono będzie zawoziło

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
   +      zawozić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zawoziliśmy/ - łyśmy
2. zawoziliście/ - łyście
3. oni zawozili
   one zawoziły

1. będziemy zawozili/ - ły
2. będziecie zawozili/ - ły
3. oni będą zawozili
   one będą zawoziły