polish language labs

ZNAĆ - POZNAĆ

[Marka, Renatę, dyrektora Wolskiego, język polski, drogę + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. znam
2. znasz
3. on/ ona/ ono zna

1. poznałem/ - łam
2. poznałeś/ - łaś
3. on poznał
    ona poznała
    ono poznało 

1. poznam
2. poznasz
3. on/ ona/ ono pozna

1. -------------- 
2. poznaj
3. niech pan/ pani pozna!
             on/ ona

P
L
U
R
A
L

1. znamy
2. znacie
3. oni/ one znają

1. poznaliśmy/ - łyśmy 
2. poznaliście/ - łyście
3. oni poznali
   one poznały

1. poznamy 
2. poznacie
3. oni/ one poznają 

1. poznajmy!
2. poznajcie!
3. niech państwo poznają!
            oni/ one 

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. znałem/ - łam
2. znałeś/ - łaś
3. on znał
   ona znała
   ono znało

1. będę znał/ - ła
2. będziesz znał/ - ła
3. on będzie znał
   ona będzie znała
   ono będzie znało

jest również możliwa opcja: 
   
Będę  
Będziesz  
Będzie   
   +  znać 
Będziemy   
Będziecie   
Będą   
 
P
L
U
R
A
L
 

1. znaliśmy/ - łyśmy
2. znaliście/ - łyście
3. oni znali
   one znały

1. będziemy znali/ - ły
2. będziecie znali/ - ły
3. oni będą znali
   one będą znały