polish language labs

ZOBOWIĄZYWAĆ - ZOBOWIĄZAĆ (SIĘ)

[kogoś, coś mnie, kolegę, nauczyciela, firmę + acc., do czegoś, stawienia się, przygotowania, napisania, dotrzymania + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zobowiązuję (się)

2. zobowiązujesz (się)

3. on/ ona/ ono zobowiązuje (się)

1. zobowiązałem/ zobowiązałam
   (się)

2. zobowiązałeś/ zobowiązałaś
   (się)

3. on zobowiązał (się)

    ona zobowiązała (się)

    ono zobowiązało (się)

1. zobowiążę (się)

2. zobowiążesz (się)

3. on/ ona/ ono zobowiąże (się)

1. ----------------

2. zobowiąż (się)!

3. niech pan/ pani zobowiąże
   (się)!

1. --------------

2. (nie) zobowiązuj (się)!

3. niech pan/ pani (nie)
    zobowiązuje (się)!

P
L
U
R
A
L

1. zobowiązu jemy (się)

2. zobowiązujecie (się)

3. oni/ one zobowiązują (się)

1. zobowiązaliśmy/ -łyśmy (się)

2. zobowiązaliście/ -łyście (się)

3. oni zobowiązali (się)

    one zobowiązały (się)

1. zobowiążemy (się)

2. zobowiążecie (się)

3. oni/ one zobowiążą (się)

1. zobowiążmy (się)!

2. zobowiążcie (się)!

3. niech państwo zobowiążą
   (się)!

1. (nie) zobowiązujmy (się)!

2. (nie) zobowiązujcie (się)!

3. niech państwo (nie)
    zobowiązują (się)!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zobowiązywałem/ -łam (się)

2. zobowiązywałeś/ -łaś (się)

3. oni zobowiązywali (się)

    one zobowiązywały (się)

1.bę dę  zobowiązywał/ -ła (się)

2. będziesz zobowiązywał/ -ła
    (się)

3. on będzie zobowiązywał
   (się)

    ona będzie zobowiązywała
    (się)

    ono będzie zobowiązywało
    (się)

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + zobowiązywać (się)
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zobowiązywaliśmy/ -łyśmy
   (się)

2. zobowiązywaliście/ -łyście

    (się)

3. oni zobowiązywali (się)

    one zobowiązywały (się)

1.będziemy zobowiązywali/ -ły
   (się)

2. będziecie zobowiązywali/ -ły
    (się)

3. oni będą  zobowiązywali (się)

    one będą zobowiązywały (się)