polish language labs

ZOSTAWAĆ – ZOSTAĆ

[w domu, w pracy dłużej, na spotkaniu; zostać prezydentem, nauczycielką, zostać kimś + instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zostaję
2. zostajesz
3. on/ona/ono zostaje

1.zostałem/ zostałam
2. zostałeś/ zostałaś
3. on został
   ona została
   ono zostało

1. zostanę
2. zostaniesz
3. on/ona/ono zostanie

1. -------------
2. zostań!
3. niech pan/ pani zostanie!

1. ----------------
2. (nie) zostawaj!
3. niech pan/ pani(nie)zostaje!

P
L
U
R
A
L

1. zostajemy
2. zostajecie
3. oni/ one zostają

1. zostaliśmy/ zostałyśmy
2. zostaliście/ zostałyście
3. oni zostali
    one zostały

1. zostaniemy
2. zostaniecie
3. oni/one zostaną

1. zostańmy!
2. zostańcie!
3. niech państwo zostaną!

1. (nie)zostawajmy!
2. (nie) zostawajcie!
3. niech państwo (nie) zostają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zostawałem/zostawałam
2. zostawałeś/ zostawałaś
3. on zostawał
   ona zostawała
   ono zostawało

1. będę zostawał/ a
2. będziesz zostawał/ a
3. on będzie zostawał
   ona będzie zostawała
   ono będzie zostawało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
    + zostawać
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zostawaliśmy/ - łyśmy
2. zostawaliście/ -łyście
3. oni zostawali
   one zostawały

1. będziemy zostawali/ -ły
2. będziecie zostawali/ -ły
3. oni będą zostawali
   one będą zostawały