polish language labs

ZWIEDZAĆ - ZWIEDZIĆ

[coś, miasto, okolicę, muzeum, wystawę, + acc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zwiedzam

2. zwiedzasz

3. on/ ona/ ono zwiedza

1. zwiedziłem/ zwiedziłam

2. zwiedziłeś/ zwiedziłaś

3. on zwiedził

    ona zwiedziła

    ono zwiedziło

1. zwiedzę

2. zwiedzisz

3. on/ ona/ ono zwiedzi

1. -------------

2. zwiedź!

3. niech pan/ pani zwiedzi!

1.-----------------

2. (nie) zwiedzaj!

3. niech pan/ pani (nie) zwiedza!

P
L
U
R
A
L

1. zwiedzamy

2. zwiedzacie

3. oni/ one zwiedzają

1. zwiedziliśmy/ zwiedziłyśmy

2. zwiedziliście/ zwiedziłyście

3. oni zwiedzili

    one zwiedziły

1. zwiedzimy

2. zwiedzicie

3. oni/ one zwiedzą

1. zwiedźmy!

2. zwiedźcie!

3. niech państwo zwiedzą!

1. (nie) zwiedzajmy!

2. (nie) zwiedzajcie!

3. niech państwo (nie)
    zwiedzają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zwiedzałem/ zwiedzałam

2. zwiedzałeś/ zwiedzałaś

3. on zwiedzał

    ona zwiedzała

    ono zwiedzało

1.bę dę  zwiedzał/ -ła

2. będziesz zwiedzał/ -ła

3. on będzie zwiedzał

    ona będzie zwiedzała

    ono będzie zwiedzało

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + zwiedzać
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zwiedzaliśmy/ zwiedzałyśmy

2. zwiedzaliście/ zwiedzałyście

3. oni zwiedzali

    one zwiedzały

1.będziemy zwiedzali/ -ły

2. będziecie zwiedzali/ -ły

3. oni będ ą  zwiedzali

    one będą zwiedzały